GIỚI THIỆU CHUNG

                                        Trường Tiểu học Yên Sơn

                                        Địa chỉ: Thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai

                                        Mail: C1yenson-qo@hanoiedu.vn

 

1. Quá trình phát triển: 

2. Đặc điểm chính của đơn vị: 

2.1. Đội ngũ: 

2.2. Tổng số lớp, sô học sinh:

2.3. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học:

Ban giám hiệu Trường tiểu học Yên Sơn